Borgen

Borgen är den äldsta sektionen och näst störst, det är också en boendesektion,
öppet alla dagar.
Här bildades Västsvenska Rådet 1954
Möten tisdagar kl. 19.00