Kontakt

Välkommen till Det Fria Sällskapet
Länkarna Göteborg

Huvudkontor:
Norra Ågatan 10 A 2 vån.
416 64 Göteborg                                                           Kontoret Norra Ågatan är öppet måndag – fredag kl.09.00-13-00
Telefon: 031- 15 55 09
mail: sallskapet.031155506@telia.com

Sektioner:
Hisingen/Hildelal: Möten onsdagar kl.19.00
Växthusvägen 60
Telefon: 031- 22 89 95

Majorna (Borgen) Möten tisdagar kl.19.00
Chapmansgatan 5
Telefon: 0709-96 04 90

Gamlestaden: Möten torsdagar kl.19.00
Lars Kaggsgatan 19
Telefon:031-22 89 95 (går till Hildedal)