Styrelsen

Styrelsen för Det Fria Sällskapet Länkarna 2022

Följande styrelse valdes vid årsmötet 2022-03-13                                                                                                                 

Ordförande:      Janne Myhre  (Omval 2 år)

Vice ordf.            Jan Malm

Sekreterare:     Andreas Ericsson   (1 år kvar)

Kassör:              Alf  Bergendahl      (Nyval 2 år)

Ledamöter:       Gun-Britt Eriksson, Bosse Andersson (Nyval)

Ledamöter:       Håkan Bylin (Nyval)

Revisorer:         Pia Appelgren, Anette Johansson  ( Nyval 1 år)